Serbia, Deutschland
+38164/409-9-409 i +4915/733-876-093
limoserviceeagle@gmail.com

PREVOZ PUTNIKA BEOGRAD-PARKA MAKETA DESPOTOVAC-BEOGRAD

IZNAJMLJIVANJE VOZILA SA VOZAČEM

PREVOZ PUTNIKA BEOGRAD-PARKA MAKETA DESPOTOVAC-BEOGRAD

Prevoz putnika Beograd-Despotovac-Beograd. Iznajmljivanje putničkog vozila sa 4, 6 i 8 sedišta. Kombibus 20 sedišta. Autobus 30, 54, 60 i 84 sedišta, cena po dogovoru. Call Center mob, viber +38164/409-9-409

Park maketa je jedinstvena turistička ponuda, ne samo opštine Despotovac, već i cele Srbije.

Nalazi se na izlazu iz Despotovca prema Resavskoj pećini, sa leve strane regionalnog puta i trenutna postavka su srednjovekovni srpski manastiri, izrađeni u razmeri 1:17 u odnosu na objekte u stvarnoj veličini.

Makete su urađene kao savršena kopija crkava u realnosti.

Park je otvoren za posetioce u periodu od 1.aprila do 1.novembra svake godine sa radnim vremenom od 10:00 do 19:00 sati.

Cena ulaznice je 150 dinara za individualne posetioce, a 100 dinara za organizovane grupne posete.

Obezbeđen je parking, a u sklopu parka radi kafe bar sa bezalkoholnim pićima.

Posetite nas i pogledajte srednjovekovnu Srbiju „na dlanu“.

PARK MAKETA ulica 9 Oktobra bb Despotovac /put prema Resavskoj pećini/

MANASIJA

Manastir Manasija je građen u periodu između 1407. i 1418. godine. Ktitor je despot Stefan Lazarević, sin kneza Lazara. Crkva je posvećena svetoj Trojici i rađen je u stilu Moravske skole. Najveći ukras Manasije su njene freske. Pored freske svetih ratnika među najlepše freske ubrajaju se proroci Geoon, Avanum i Zaharije. Bio je opasan visokim zidom sa 11 kula koji je štitio manastirski kompleks od svog osnivanja pa sve do velike seobe Srba. Manasija je bila stecište umnih monaha gde se negovala književnost i prepisivačka škola. Odatle je nastala i Resavska škola. Najveći domet je imala u doba Konstantina Filozofa, biografa despota Stefana. U manastiru je sahranjen njen ktitor.

RAVANICA

Na 11. km istočno od grada Ćuprije nalazi se ovaj čuveni hram posvećen Hristovom Vaznesenju. Ktitor je srpski knez Lazar. Period gradnje je između 1375. i 1381. god. Po stilu gradnje pripada Moravskoj školi. Najznačajnije freske su portreti kneza Lazara, kneginje Milice kao i njihovih sinova Stefana i Vuka. Po lepoti se izdvajaju i Sveti ratnici sa raskošnim i prelepim ratničkim uniformama tog vremena.

LJUBOSTINJA

Manastir se nalazi u predelu zapadnog Pomoravlja, 4 km od Trstenika. Manastir je posvećen Uspenju Bogorodice, a ktitor je kneginja Milica, žena kneza Lazara. Građen je 1388.god. Po predanju kneginja je podigla hram na mestu gde se prvi put videla sa budućim mužem, knezom Lazarom. Po arhitekturi i stilu uklapa se u Moravsku skolu. Po svojoj istančanoj spoljnoj lepoti spada među najlepše srpske manastire. U hramu su i grobovi kneginje Milice i Jefimije. Zanimljivo je da se u manastirskoj riznici pored ostalog blaga nalazila i kruna kneza Lazara. Turci su uspeli da pronađu prolaz do riznice i kruna se trenutno nalazi u carigradskom muzeju.

KALENIĆ

U selu Kalenićki Prnjavor, jugozapadno od Jagodine, nalazi se ovaj čuveni hram. Neke činjenice govore da je manastir izgrađen u periodu od 1407. do 1413.god. Posvećen je Vaznesenju majke Bozije. Ktitor je prototodovijar Bogdan sa suprugom Milicom i bratom Petrom. Po arhitekturi pripada Moravskoj školi. Slikarstvo manastira Kalenić se ubraja među najviša umetnička ostvarenja srpskog srednjovekovnog zidnog slikarstva. Najpoznatije freske su: stajaće figure Svetih ratnika, ktitorska kompozicija, scene iz života Bogorodice, arhijereji pustinjaci, svadba u Kani i druge. Ovde su 1815.godine prenesene mošti svetog Stefana Prvovenčanog iz sremskog manastira Fenek.

VELUĆE

Na ograncima planine Goč, sa severoistočne strane, u blizini sela Stopana, jugozapadno od Trstenika nalazi se ovaj zanimljivi manastir posvećen Vavedenju Bogorodice. Po predanju ktitor je despot Jovan Branković, unuk despota Đurađa Brankovića. Po arhitekturi spada u Moravsku školu, a zavšetkom izgradnje smatra se kraj XIV veka. Od sačuvanih fresaka izdvajaju se: velika freska Isusa Hrista, predstava strašnog suda, veliki praznici, stradanje Hristovo i medaljoni svetitelja.

ŽIČA

U podnožju planine Stolovi kod Kraljeva nalazi se ovaj drevni hram. Posvećen je Vaznesenju Hristovom spasu. Ktitor je srpski kralj Stefan Prvovenčani. Period građenja je od 1208.-1215.god. Po arhitekturi pripada tipu Raške škole. Freske su nažalost velikim delom uništene. Sačuvane su Raspeće, Apostoli i druge. Za likove iz freske Raspeća može se reći da se ubrajaju u najbolja ostvarenja svoga doba. Pored velike crkve nalazi se i mala crkva koja je posvećena sv.Petru i Pavlu iz XIV veka. Kada je sv.Sava izdejstvovao od vizantijskog cara i patrijarha u Nikeji nezavisnost srpske crkve 1219.god. Žiča je proglašena sedištem arhijepiskopije.Tu je vršeno krunisanje srpskih kraljeva i vladara. U crkvi se nalaze grobovi istaknutih ličnosti srpske istorije.

STUDENICA

Na 11 km od ušća reke Studenice u Ibar nalazi se ovaj najugledniji srednjovekovni manastir u Srbiji. Hram je posvećen Bogorodici Dobrotvorki Evergeti. Ktitor je Stevan Nemanja koji je i lično izabrao mesto za hram u kome je i sahranjen. Smatra se da je manastir građen od 1186. do 1196. godine. Najlepše freske potiču iz perioda svetog Save a među njima se posebno ističe freska kompozicija Raspeća. Po povratku iz Svete Gore, Sveti Sava je bio iguman manastira Studenice. Tu je napisao svoj čuveni Tipik. Po svojoj gradnji, arhitekturi, freskama, riznici i drugim umetničkim predmetima, Studenica je jedan od najintergraznijih Srpskih manastira. To je kamen temeljac srpske kulture, književnosti i umetnosti.Tu su nastala prva književna dela na Srpskom jeziku. Ovde su prvi put nastale freske sa temama iz srpske istorije. Sve freske imaju natpis na Srpskom jeziku. To je veliki spomenik univerzalne vrednosti. Najdragoceniji primerak riznice je orginalni Filigranski zlatni prsten Stefana Prvovenčanog iz XIII veka.

SOPOĆANI

Na izvoru reke Raške, 12 km udaljen od Novog Pazara, nalazi se ovaj izvanredan hram posvećen Svetoj Trojici. Zadužbina je kralja Uroša I Nemanjića. Podignut je oko 1263.godine i po arhitekturi i stilu građenja pripada Raškoj skoli. Ono što Sopoćane čini značajnim i posebnim jesu freske izuzetnog kvaliteta i lepote, sa zlatnom podlogom i prirodnim supstancama, koje su učinile boje postojanim. Zlatne folije za podloge dobijane su tako što je zlato kucano preko prirodne kože, da se nebi oštetilo. Najlepše freske u Evropi XIII veka, po oceni najpoznatijih stručnjaka, slikane su u Sopoćanima. Iako su freske bile skoro dva veka izložene udaru kiše i snega one i danas izgledaju sveže.Najpoznatije freske su kompozicija Uspenja Bogorodice, Rođenje Hristovo, Sretanje i likovi Apostola.

GRADAC

Na 20 km od Raške, sedišta srednjovekovne istoimene srpske države, nalazi se ovaj manastir. Posvećen je Blagovestima Bogorodice i popdignut je oko 1275.godine. Ktitor je kraljica Jelena Nemanjić, rođena Anžujska, inače žena srpskog kralja Urosa I Nemanjića. Podigla je crkvu u kojoj je i sahranjena.Građena je u tradiciji Raškog stila sa delimičnim uticajem Gotske arhitekture. Najpoznatija među freskama je ktitorska kompozicija sa Nemanjom i Stefanom Prvovenčanim. Tu su i slike sa biblijskim temama kao: Veliki praznici, Uspenje Bogorodice i druge.

MILEŠEVA

U jugozapadnoj Srbiji u okolini Prijepolja, u dolini reke Mileševske po kojoj je i dobio ime, nalazi se ovaj čuveni hram. Posvećen je Hristovom Vaznesenju i zadužbina je kralja Vladislava Nemanjića, sina Stefana Prvovenčanog. Manastir je izgrađen u periodu 1218. do 1219.godine i pripada Raškoj školi. Najstarije i istorijski najznačajnije sačuvane freske potiču iz perioda pre 1228godine. One su rađene u tehnici zlatnih folija i tom tipu pripada jedna od najčuvenijih i najlepših fresaka toga doba: Anđeo na Hristovom grobu, u narodu poznata kao “Beli Anđeo”. Manastir ima veliki istorijski značaj. 1337.godine u njemu je krunisan kralj Tvrtko I. U crkvi su počivale mošti Svetog Save sve do 1595.godine kada je Sinan Paša spalio njegove mošti na Vračaru. Ličnost Svetog Save neraskidivo je vezana za ovaj manastir i zajedno sa Belim Anđelom postao je i njegov duhovni simbol.

CRKVA SVETIH APOSTOLA PETRA I PAVLA (PETROVA CRKVA) U RASU, NOVI PAZAR

Nalazi se na prostoru nekadašnjeg Starog Rasa, sadašnjeg Novog Pazara. Sagrađena je krajem IX – početkom X veka na temeljima crkve iz VI veka u stilu preromanske arhitekture. Ima kružnu osnovu i galeriju. U njoj je još od vizantijskog perioda bilo sedište raskih episkopa, a od 1346. godine, raskih mitropolita. U Petrovoj crkvi su kršteni Stefan Nemanja, potonji Sveti Simeon Mirotočivi i Rastko Nemanjić, potonji Sveti Sava. Ona je u XII veku bila prestono mesto Stefana Nemanje i centar srpskih zemalja. U njoj je Stefan Nemanja održao dva državna sabora. Prvi, izmedju 1172. i 1180. godine, na kom je doneo odluku da protera bogumilsku jeres iz Srbije, a drugi 1196. godine kada se odrekao prestola u korist Stefana Prvovenčanog. Zbog istorijskog značaja i izuzetne arhitekture, Petrova crkva je spomenik kulture od izuzetnog značaja i svetska kulturna baština pod zaštitom UNESKA. Ona je istovremeno najstariji sačuvani pravoslavni hram u Srbiji.

GRAČANICA

Na 10 km od Prištine, na Kosovu polju, nalazi se ovaj izvanredni hram. Ktitor je srpski kralj Milutin Nemanjić, najveći među donatorima srednjeg veka. Posvećen je Uspenju Bogorodice. Sagrađen je 1315.godine kao poslednja građevina pomenutog ktitora. Gračanica je jedno od vrhunskih dela kasnovizantijske arhitekture i spada među najlepše evropske crkve XIV veka. Freske su prelepe i spadaju u najlepše u svom periodu. Očuvane su ktitorska kompozicija i loza Nemanjića, kompozicija Strašnog Suda, Žitije svetaca, Kalendar i dr. Manastir je imao čak i svoju štampariju u kojoj je 1570.godine štampan oktoin.

DEČANI

Na udaljenosti od oko 17 km od Peći nalazi se ovaj izuzetni manastir. Posvećen je Hristovom Vaznesenju, a zadužbina je kralja Stefana Dečanskog i njegovog sina Stefana Uroša IV Dušana, kasnije prvog srpskog cara. Nastao je u periodu između 1327. i 1335.godine. U narodu je poznat kao Visoki Dečani i predstavlja najmonumentalniju crkvu u srednjovekovnoj Srbiji. Primenjena je kombinacija romaničkih, vizantijskih i primorskih elemenata koja daje izuzetnu vrednost ovom spomeniku. U Dečanima se čuvaju unikatne relikvije iz perioda od XIV do XIX veka. Najpoznatije knjige su Svetosavksa Krmčija, Tipik Sv.Save kao i biografija života Stefana Dečanskog. U riznici je sačuvan i krst cara Stefana Uroša IV Dušana. Ovde se nalazi najveća i najlepša freska koja prikazuje lozu Nemanjića.

SVETI AHILIJE

U zapadnoj Srbiji, u Arilju, nalazi se ovaj hram posvećen Sv.Ahiliju. Ktitor je kralj iz loze Nemanjića Dragutin. Crkva je podignuta na temelju stare građevine oko 1290.godine. Po arhitekturi pripada klasičnoj Raškoj školi. Zbog svoje vitkosti i skladnosti jedan je od lepših primera te škole. Najveću vrednost predstavljaju dobro ocuvane freske iz 1296.godine. Na njima su prikazani prvi vladari iz loze Nemanjića, ktitori kraljevi Milutin i Dragutin sa kraljicom Katelinom, zatim osnivač loze Nemanjića Nemanja kao monah Simeon (kako se zvao posle odlaska u Svetu Goru) i njegov sin Rastko (u monaštvu Sv.Sava) kao i prvi srpski kralj Stefan Prvovenčani.

http://www.parkmaketa.com/ 

 

http://www.parkmaketa.com/