Serbia, Deutschland
+38164/409-9-409 i +4915/733-876-093
limoserviceeagle@gmail.com

PERIODIČNA OBUKA VOZAČA ZA CPC

IZNAJMLJIVANJE VOZILA SA VOZAČEM

Na osnovu člana 203. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu mora da ima svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti (CPC) se stiče se na osnovu priznate kvalifikacije ili pohađanjem obavezne početne obuke (osnovne obuke ili dodatne obuke).

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument koji glasi na ime vozača. Izdaje se na osnovu sertifikata o stručnoj kompetentnosti. Rok važenja kartice je 5 godina i obnavlja se na osnovu stečenog periodičnog CPC-a, odnosno pohađanjem 5 obaveznih periodičnih obuka u periodu od 5 godina od dana izdavanja Kvalifikacione kartice. U toku jedne kalendarske godine vozaču se priznaje jedan, a najviše dva seminara, koji imaju različite planove i programe rada.

Periodična obuka – seminar unapređenja znanja

Kome je obuka namenjena?

Svim profesionalnim vozačima koji poseduju Kvalifikacionu karticu vozača

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Opis obuke

Periodični CPC za prevoz tereta stiče se pohađanjem  periodične obuke u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova u periodu od pet godina od dana izdavanja početnog ili prethodnog periodičnog CPC-a.

Seminari sadrže ulazne i izlazne testove u trajanju od po 30 minuta, koji se rade na početku i na kraju seminara, a koje organizuje Centar.

Profesionalni vozači su prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima u obavezi da pohađaju 5 periodičnih obuka, tj seminara unapređenja znanja, po jedan godišnje. Ukoliko ne ispune obavezu pohađanja 5 obuka neće moći da obnove kvalifikacionu karticu vozača!

Naše udruženje organizuje prikupljanje i prijavu kandidata i odvozi u centar na obuku.

Cena obuke 7.500 dinara + pdv 20% to je ukupno 9.000 dinara /plaća se centru za obuku/ + 5.000 dinara /plaća se Agenciji za bezbednost saobraćaja/.

Prijave preko maila: limoserviceeagle@gmail.com i na mob 064/409-9-409