Serbia, Deutschland
+38164/409-9-409 i +4915/733-876-093
limoserviceeagle@gmail.com

PRAVILNICI I OPŠTI USLOVI

IZNAJMLJIVANJE VOZILA SA VOZAČEM

http://limoserviceeagle.com/wp-content/uploads/2017/05/Pravilnik-o-putnom-listu-16-2017.pdf

http://limoserviceeagle.com/wp-content/uploads/2017/05/Opšti-uslovi-prevoza-u-međumesnom-drumskom-prevozu-putnika-102-2009-120-2012-2-2014-3-2014-8-2017.pdf

http://limoserviceeagle.com/wp-content/uploads/2017/05/Pravilnik-o-graničniku-brzine-16-2017.pdf

http://limoserviceeagle.com/wp-content/uploads/2019/09/Pravilnik-o-prevozu-dece-61-2019.pdf