Serbia, Deutschland
+38164/409-9-409 i +4915/733-876-093
limoserviceeagle@gmail.com

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI – PREVOZ PUTNIKA

IZNAJMLJIVANJE VOZILA SA VOZAČEM

U wordu preuzeti dokument: PRIJAVA za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti -PREVOZ PUTNIKA

http://limoserviceeagle.com/wp-content/uploads/2018/10/Program-ispita-i-literatura-sastavni-deo-Pravilnika-o-ispitu_0.pdf