Serbia, Deutschland
+38164/409-9-409 i +4915/733-876-093
limoserviceeagle@gmail.com

SEMINAR ZA CODE 95

IZNAJMLJIVANJE VOZILA SA VOZAČEM

SEMINAR ZA CODE 95

Seminar za CPC biće održani svakog radnog dana, ako se formira grupa od minimum 20 vozača, subotom i nedeljom se uvek održava seminar. Vozači moraju obavezno da dostave na mail: code95adr@gmail.com skeniranu u boji vozačku, ličnu kartu i kvalifikacionu karticu prvu i drugu stranu, kao i uplatnice da su izvršili uplatu. 

Cena seminara 7.500 rsd+pdv 1.500 rsd = 9.000 rsd i plaća se centru za obuku pre dolaska na seminar, a Agenciji za bezbednost saobraćaja se uplaćuje iznos 2.500 dinara. Za veće grupe vozača moguć i popust od strane centra za obuku.

Uplatnicu centru za obuku za fizička lica popuniti na sledeći način:

 • Uplatilac (Ime i prezime, ulica i broj, mesto)
 • Svrha (Organizacija seminara unapređenja znanja za profesionalne vozače)
 • Primalac (naziv centra vam dostavljamo na zahtev )
 • Iznos (9.000 dinara)
 • Račun (dostavljamo na zahtev)

Uplatnicu Agenciji za bezbednost saobraćaja za fizička lica popuniti na sledeći način:

 • Uplatilac (Ime i prezime, ulica i broj, mesto)
 • Svrha (Organizacija seminara unapređenja znanja za profesionalne vozače)
 • Primalac (Agencija za bezbednost saobraćaja)
 • Iznos (2.500 dinara)
 • Račun broj (840-0000001068668-71)
 • Poziv na broj (205-uneti broj vozačke dozvole)

Uplatnicu centru za obuku za pravna lica popuniti na sledeći način:

 • Uplatilac (Naziv firme, ulica i broj, mesto)
 • Svrha: Uplata na ime troškova pohađanja seminara unapređenja znanja (periodične obuke) – naziv centra vam dostavljamo na zahtev
 • Primalac (naziv centra vam dostavljamo na zahtev)
 • Iznos (9.000 dinara)
 • Račun (dostavljamo na zahtev)
 • Poziv na broj biće broj predračuna koji ćete dobiti na mail

Uplatnicu Agenciji za bezbednost saobraćaja za pravna lica popuniti na sledeći način:

 • Uplatilac (Naziv firme, ulica i broj, mesto)
 • Svrha (Organizacija seminara unapređenja znanja za profesionalne vozače)
 • Primalac (Agencija za bezbednost saobraćaja)
 • Iznos (2.500 dinara)
 • Šifra plaćanja (253)
 • Račun broj (840-0000001068668-71)
 • Poziv na broj (205)

Prilikom podnošenja prijave, uz dokaze o uplati (nalog za prenos, potvrda banke o izvršenom plaćanju za vozače i ABS) neophodno je dostaviti i spisak svih vozača za koje je izvršena uplata, na memorandumu pravnog lica koje je izvršilo uplatu. Ukoliko vozači slušaju seminar u različitim terminima potrebno je označiti grupu koja sluša tog dana. Dostaviti na mail: code95adr@gmail.com skeniranu u boji vozačku, ličnu kartu i kvalifikacionu karticu prvu i drugu stranu.

Prijava kandidata sa uplatama najkasnije dva dana pre početka seminara.

Call Center mob, viber, whatsapp +38164/409-9-409 E-mail: code95adr@gmail.com