Serbia, Deutschland
+38164/409-9-409 i +4915/733-876-093
limoserviceeagle@gmail.com

UGOVORI I SLUŽBENI GLASNIK

IZNAJMLJIVANJE VOZILA SA VOZAČEM

 

http://limoserviceeagle.com/wp-content/uploads/2016/07/Ugovor-o-radu-obrazac1.pdf

http://limoserviceeagle.com/wp-content/uploads/2016/07/Ugovor-o-privremeno-povremenim-poslovima.pdf

http://limoserviceeagle.com/wp-content/uploads/2016/03/sl._list_Grada_2014_br._5.pdf

http://limoserviceeagle.com/wp-content/uploads/2017/05/službeni-glasnik-105-16.pdf